SYMETRA

Lista referencyjna (wybrane pozycje)

Realizacje Zrealizowane Monitoring m. Starachowice
Monitoring Starachowice

Termin realizacji: kwiecień 2008-lipiec 2008
Miejsce: Starachowice
Zlecający: Crowley Data Poland Sp. z o.o.
Temat: „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Starachowice.”

Zlecenie zostało wykonane należycie, zgodnie z warunkami umowy.